ANSVARSFRASKRIVELSE PÅ WEBSTEDET 

Oplysningerne fra OZERTY ("vi", "os" eller "vores") på ozerty-danmark.com ("webstedet") er kun til for generelle informationsformål. Alle oplysninger på webstedet gives i god tro, men vi giver ingen erklæringer eller garantier af nogen art, hverken udtrykkeligt eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, tilstrækkelighed, gyldighed, pålidelighed, tilgængelighed eller fuldstændighed af nogen oplysninger på webstedet. Under ingen omstændigheder skal vi være ansvarlige over for dig for tab eller skader af nogen art, der opstår som følge af brugen af webstedet eller af tillid til oplysninger, der gives på webstedet. Din brug af webstedet og din tillid til oplysninger på webstedet sker udelukkende på egen risiko.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR EKSTERNE LINKS

Webstedet kan indeholde (eller du kan blive sendt via webstedet) links til andre websteder eller indhold, der tilhører eller stammer fra tredjeparter, eller links til websteder og funktioner i bannere eller anden reklame. Sådanne eksterne links undersøges, overvåges eller kontrolleres ikke af os med hensyn til nøjagtighed, tilstrækkelighed, gyldighed, pålidelighed, pålidelighed, tilgængelighed eller fuldstændighed. Vi garanterer, støtter eller påtager os ikke ansvar for nøjagtigheden eller pålideligheden af oplysninger, der tilbydes af tredjepartswebsteder, som er linket via webstedet, eller af websteder eller funktioner, der er linket i bannere eller anden reklame. Vi vil ikke være part i, eller på nogen måde være ansvarlige for overvågning af transaktioner mellem dig og tredjepartsleverandører af produkter eller tjenester.

VIDNESBYRD OG ANSVARSFRASKRIVELSE

Webstedet kan indeholde udtalelser fra brugere af vores produkter og/eller tjenester. Disse udtalelser afspejler sådanne brugeres reelle erfaringer og holdninger. Erfaringerne er dog personlige for de pågældende brugere og er ikke nødvendigvis repræsentative for alle brugere af vores produkter og/eller tjenester. Vi hævder ikke, og du bør ikke antage, at alle brugere vil have de samme erfaringer. De/Dine individuelle resultater kan variere.

Udtalelserne på webstedet er indsendt i forskellige former såsom tekst, lyd og/eller video, og de gennemgås af os, før de offentliggøres. De vises på webstedet ordret, som de er afgivet af brugerne, bortset fra rettelse af grammatik- eller skrivefejl. Nogle udtalelser kan være blevet forkortet af hensyn til kortfattetheden, hvis den fulde udtalelse indeholdt uvedkommende oplysninger, der ikke er relevante for offentligheden.

De synspunkter og holdninger, der er indeholdt i udtalelserne, tilhører udelukkende den enkelte bruger og afspejler ikke vores synspunkter og holdninger. Vi er ikke tilknyttet de brugere, der afgiver udtalelserne, og brugerne er ikke betalt eller på anden måde kompenseret for deres udtalelse.

Kontakt os :

kundeservice Mandag til fredag fra 9:00 til 18:00
Tlf :
 +45 78 75 54 04
E-mail : kontakt@ozerty-danmark.com
Adresse : Cisowa 10,
02-708 Warszawa,
Polen
+48571 879 072