Gældende fra den 21. december 2020

Webstedet (i det følgende benævnt "OZERTY"), offentliggøres på adressen https://ozerty-danmark.com.

ARTIKEL 1 : Definitioner

For at lette læsbarheden af disse abonnementsvilkår vil følgende termer altid have den betydning og omfang, der er tillagt dem i denne artikel.

Termer

Definitioner


Vilkar


Henviser til disse abonnementsvilkår.


Brugerkonto

 


Henviser til brugerens personlige konto, hvis registrering er nødvendig for brug af tjenesten, og som han kan få adgang til på webstedet ved hjælp af sine legitimationsoplysninger for at se og administrere en række oplysninger om ham på webstedet, især deres personlige data, historikken over deres køb foretaget på webstedet, deres leveringsadresser osv.

 


Legitimationsoplysninger


Henviser til brugernavnet og adgangskoden valgt af brugeren og som giver ham mulighed for at få adgang til sin brugerkonto for at få adgang til hele eller dele af tjenesten.


Registrering


Henviser til den elektroniske registreringsprocedure på webstedet, som brugeren skal gennemføre for at bruge hele eller dele af tjenesten, og som resulterer i oprettelsen af legitimationsoplysningerne og brugerkontoen.


Tjenestegebyrer


Henviser til omkostningerne ved den tjeneste, som brugeren har abonneret på, herunder for eksempel, men ikke begrænset til: leveringsomkostninger, produkttilpasningsomkostninger, når de tilbydes osv.


Tjeneste


Henviser til tjenesten, der tilbydes på webstedet af OZERTY til indgåelse af et eller flere abonnementer via webstedet.

 


Websted


Henviser til webstedet https://ozerty-danmark.com, som giver dig mulighed for at se aktuelle forbrugsvarer og som giver dig mulighed for at købe dem og få leveret dine køb.


Bruger


Henviser til enhver myndig person eller juridisk person registreret på webstedet og som abonnerer på tjenesten, hvis relevant.

 


Besøgende


Henviser til enhver fysisk eller juridisk person, der får adgang til webstedet med henblik på at konsultere og som ikke har en brugerkonto.

 


Abonnement


Henviser til abonnementsprogrammet, der tilbydes af Ozerty.

 


Abonnent


Henviser til enhver bruger, der har abonneret på tjenesten.

 


Ozerty No Limit


Henviser til navnet på abonnementsprogrammet, der tilbydes af Ozerty.

 

 

ARTIKEL 2 : Accept af vilkårene og betingelserne for brug

Disse vilkår regulerer brugernes adgang til den abonnerede tjeneste, der tilbydes på webstedet (Ozerty No Limit). At abonnere på tjenesten indebærer accept af de vilkår og betingelser for brug af tjenesten, der er beskrevet her.

Enhver registrering og/eller abonnement på gratis eller betalte tjenester, afhængigt af omstændighederne, indebærer ubetinget accept fra brugerens side af bestemmelserne i vilkårene, som han udtrykkeligt anerkender at have læst, forstået og accepteret på forhånd.

Abonnementet sker gennem en afkrydsningsboks, når brugeren foretager et køb for første gang ("Abonner på Ozerty No Limit").

Den aktuelle version af vilkårene er tilgængelig når som helst og frit tilgængelig på webstedet. OZERTY kan ændre vilkårene når som helst afhængigt af visse tekniske, økonomiske, juridiske eller kommercielle begrænsninger, såsom lancering af nye tjenester.

Brugerne informeres om ændringer i vilkårene inden for en rimelig tid. Hvis det er relevant, informeres de, når de logger ind på de nye gældende vilkår og skal acceptere dem for at fortsætte med at drage fordel af tjenesterne.

Hvis ikke, kan brugeren opsige abonnementet, og denne opsigelse træder i kraft ved modtagelse af brugerens seneste ordre for enhver ordre afgivet inden ændringen af vilkårene.

Enhver fravigelse af vilkårene, for at være gyldig og bindende for OZERTY, skal være genstand for et skriftligt dokument underskrevet af en bemyndiget person.

Vilkårene udgør det fuldstændige kontraktforhold mellem parterne og erstatter alle tidligere mundtlige eller skriftlige dokumenter, korrespondance, tilbud eller andre.

Det faktum, at OZERTY ikke udøver en ret, der er anerkendt i disse vilkår, eller ikke kræver opfyldelse af en bestemmelse i aftalen, kan under ingen omstændigheder fortolkes som en ændring af aftalen eller som en udtrykkelig eller stiltiende fraskrivelse af retten til at udøve denne ret i fremtiden eller at kræve nøje overholdelse af de forpligtelser, der indgås heri.

Ved manglende accept af de angivne vilkår i denne kontrakt skal brugeren afstå fra at drage fordel af den abonnerede tjeneste på webstedet.

ARTIKEL 3 : Abonnementet

Ved at abonnere på Ozerty No Limit accepterer abonnenten at betale 2.49kr. per dag (betales årligt 299kr hver 4. måned). Til gengæld låser abonnenten op for en 40% rabat på hele webstedet (kan kombineres med alle nedsatte priser på webstedet), gratis standardfragt hele året og dedikeret prioriteret kundeservice. Så længe abonnementet er aktivt, vil abonnenten nyde godt af fordelene. Hvis abonnementet afsluttes, går fordelene tabt, indtil abonnementet bliver aktivt igen.

ARTIKEL 4 : Gratis prøveperiode

Ved at abonnere på tjenesten har abonnenten 6 (seks) dages gratis brug af hele tjenesten, hvorefter, medmindre annullering af tjenesten udtrykkeligt er anmodet om af abonnenten, skal tjenesten betales.

ARTIKEL 5 : Betaling

Ved slutningen af gratisperioden vil et beløb på 299kr blive debiteret din foretrukne betalingsmetode. I tilfælde af forsinkelse i godkendelsen af betalingen, betalingssvigt eller omstændigheder, der forhindrer betalingen i at gå igennem, vil abonnementet straks afsluttes, og alle fordele vil gå tabt.

ARTIKEL 6 : Annullering

Abonnementet er en ikke-bindende tjeneste. Det kan afbrydes når som helst. Abonnenten kan anmode om annullering af abonnementet når som helst ved at anmode om annullering via e-mail til kontakt@ozerty-danmark.com.

Hvis der er gået mindre end 30 dage mellem den sidste opkrævning og anmodningen om opsigelse, og abonnenten ikke har brugt nogen af sine fordele, kan der kræves fuld refusion af den sidste betaling.

Hvis nogen af fordelene bruges i løbet af de første 30 dage, er den første måned forbrugt og kan ikke refunderes, kun den resterende del af måneden kan refunderes.

Efter de første 30 dage kan abonnenten anmode om refusion for den resterende del af abonnementet. Enhver påbegyndt måned er en forfaldsmåned og kan ikke refunderes. Hvis abonnenten f.eks. ønsker at stoppe sit abonnement efter 33 dage, kan han anmode om en tilbagebetaling på 2.49 x 87 dage: 217kr.

Hvis en annulleringsanmodning modtages via e-mail, vil enhver ny betaling, der kan ske efter datoen, automatisk blive refunderet.

Alle refusioner skal udstedes inden for højst 14 arbejdsdage.

ARTIKEL 7 : Ændringer i vilkårene

OZERTY forbeholder sig retten til at redigere disse betingelser når som helst. Alle ændringer skal meddeles mindst 30 dage før ændringen træder i kraft, til abonnenten. Hvis abonnenten ikke accepterer de nye vilkår, kan abonnenten anmode om annullering af abonnementet efter ovenstående procedure.

ARTIKEL 8 : Ansvarsbegrænsninger

Tjenesten leveres "som den er" og "som tilgængelig" uden nogen form for garanti.

OZERTY kan ikke holdes ansvarlig for utilgængelighed af et produkt, eller hvis det købte produkt ikke opfylder abonnentens forventninger.

ARTIKEL 9 : Personoplysninger

Ved at abonnere på Ozerty No Limit accepterer abonnenten hermed OZERTYs brug af personoplysningerne i overensstemmelse med fortrolighedspolitikken på webstedet.

ARTIKEL 10 : Gældende lov

Disse vilkår er underlagt svensk lov.

Eventuelle klager skal sendes inden for maksimalt tredive (30) dage efter udførelsen eller den planlagte udførelsesdato for den tjeneste, der er abonneret af abonnenten til følgende adresse:

kontakt@ozerty-danmark.com

I fravær af en mindelig løsning på en tvist mellem parterne, vil svenske domstole have eksklusiv jurisdiktion til at behandle den.


Kontakt os :

kundeservice Mandag til fredag fra 9:00 til 18:00
Tlf :
+45 78 75 54 04
E-mail : kontakt@ozerty-danmark.com
Adresse : Cisowa 10,
02-708 Warszawa,
Polen
+48571 879 072